4.0-440 6 år, 10 måneder siden PixelShaderGen: Use integer math for indirect texture coords.
4.0-439 6 år, 10 måneder siden PixelShaderGen: Use integer math for sampling textures.
4.0-438 6 år, 10 måneder siden PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing.
4.0-437 6 år, 10 måneder siden PixelShaderGen: Make SampleTexture static inline.
4.0-436 6 år, 10 måneder siden OGL: Force highp for integers.
4.0-396 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Fix two mistakes from revision 275c02adc33a7ba452833b5edb8216622d602d41.
4.0-395 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Define idot for int4 vectors, too.
4.0-394 6 år, 11 måneder siden VertexShaderGen: Remove Sonic Unleashed hack. Doesn't seem to be required anymore.
4.0-393 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Use integer math for z textures.
4.0-392 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Fix a small issue.
4.0-391 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Workaround issues on Nvidia GPUs by disabling depth overflow emulation.
4.0-390 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Treat UV coordinates like S17.7 integers (they're still stored as float, though).
4.0-389 6 år, 11 måneder siden Fix LightingShaderGen multiplying by wrong types.
4.0-388 6 år, 11 måneder siden LightingShaderGen: Perform more lighting calculations with integers.
4.0-387 6 år, 11 måneder siden LightingShaderGen: Perform some lighting calculations with integers.
4.0-386 6 år, 11 måneder siden ShaderGen: Store material uniforms as integers.
4.0-385 6 år, 11 måneder siden ShaderGen: Store light color uniforms as integers.
4.0-384 6 år, 11 måneder siden PixelShader: Store fog color as an integer.
4.0-383 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Change indirect texture matrix uniforms to use integers.
4.0-382 6 år, 11 måneder siden PixelShaderGen: Change the "alpha" uniform to use integers.